mandag den 29. marts 2021

Solcelleboom fortsætter: 112 nye solcelleparker på vej | LandbrugsAvisen

Solceller ventes femdoblet i 2030 - Landbrugsavisen
Eksplosiv udvikling i solcelleparker på landbrugsjord fortsætter: I 2030 vil knap 11.000 hektar landbrugsjord være dækket af solceller, anslår Energistyrelsen.

tirsdag den 16. marts 2021

Vestjysk kommune vil udlægge 17.000 hektar til solcelleparker | LandbrugsAvisen

Vestjysk kommune vil udlægge 17.000 hektar til solcelleparker | LandbrugsAvisen
Varde Kommune har i forbindelse med en gennemgang af deres kommuneplan for de næste fire år lagt op til, at 13,9 procent af kommunens areal skal kunne bruges til solcelleparker. Det svarer til et areal på 17.209 hektar. Jorden, der er foreslået som egnet til solceller er af "ringe landbrugsjord" i form af sandjord,

søndag den 7. marts 2021

Hvorfor ikke forene landbrug og solenergi på samme areal? | Gylle.dk

Hvorfor ikke forene landbrug og solenergi på samme areal? | Gylle.dk
Ved hjælp af vertikale solcelleanlæg vil forskere fra Aarhus Universitet hive både energi og afgrøder ud af samme landbrugsareal. Planen er at producere energi, når der er mest brug for den, og samtidig give plads til, at landmanden kan arbejde i marken.

Europas største anlæg på vej til Esbjerg: Omdanner vindenergi til grønt brændstof | Syd- og Sønderjylland | DR

Europas største anlæg på vej til Esbjerg: Omdanner vindenergi til grønt brændstof | Syd- og Sønderjylland | DR
En milliardinvestering i grønt brændstof kan være på vej til Esbjerg.

For energi-investeringsselskabet Copenhagen Infrastructure Partners har nemlig planer om at bygge Europas største Power-to-X anlæg i byen.

Anlægget skal omdanne vindmøllestrøm til CO2-fri ammoniak, som kan bruges i produktionen af CO2-fri gødning til landbruget og grønt brændstof til skibsfart, fortæller Christian Skakkebæk fra Copenhagen Infrastructure Partners:

Her er Aalborg Forsynings alternativ til geotermi | Nordjyske.dk

Her er Aalborg Forsynings alternativ til geotermi | Nordjyske.dk

Når nu, at geotermien ikke kommer til at fylde i Aalborgs fjernvarmeforsyning, er det andre teknologier, som Søren Gais Kjeldsen forventer vil udgøre morgendagens energi i hans forsyningsområde.

Forsyningsselskabet vil etablere et havvandsvarmepumpeanlæg på 100 MW. Dertil kommer et anlæg med konventionelle luft-varmepumper på yderligere 100 MW.

Ydermere planlægger Aalborg Forsyning at etablere en elkedel mere – ud over den der allerede står på Nordjyllandsværket på Nefovej.

Udover varmepumper og elkedel er forsyningsselskabet ved at afdække muligheden for at etablere et eller to store damvarmelagre på hver 500.000 kubikmeter vand ved Affalds- og Genbrugscenteret Rørdal.


Gigantisk brint-satsning skal udnytte sydeuropæisk solskin | Ingeniøren

Gigantisk brint-satsning skal udnytte sydeuropæisk solskin | Ingeniøren
soSolen skinner meget i Spanien, og derfor er det udset til at blive et af de steder, hvor der over de næste 10 år skal opføres 95 GW solceller. Det er næsten ti gange så stor kapacitet som fra den kommende danske energiø i Nordsøen.

Energien fra de mange solceller skal bruges til at fremstille 3,6 millioner ton brint om året ved hjælp af 67 GW elektrolysekapacitet.

Det blev annonceret i sidste uge, da 30 europæiske virksomheder efter to års forberedelse, gik ud med projektet HyDeal Ambition.

Ud over selve produktionen af brint, skal der også arbejdes med lagring og transport af brint.