torsdag den 26. oktober 2017

EU kan fordoble VE i 2030 uden ekstraomkostninger

Billig el fra havmøller og nye solceller sætter mere fart på omstilling til VE end forventet. Hvis potentialet udnyttes optimalt, kan andelen øges til 34 hele procent i 2030. Det internationale agentur for vedvarende energi IRENA, har netop præsenteret en rapport, som viser, at EU med de nuværende forudsætninger for vedvarende energi, ikke vil nå målet om 27 procent i 2030. Rapporten er en del af IRENAs REmap-program, der viser, hvordan det er muligt at reducere andelen af fossile brændsler i energisystemet.

torsdag den 22. juni 2017

Energiforsker til Brinkmann: Vi er nødt til at gøre vedvarende energi billigst

Hvis vedvarende energi bliver den billigste løsning, er det ikke så vigtigt, hvad politikerne beslutter. Energiforsker opfordrer til at satse på velprøvede teknologier som vind og sol for at begrænse klimaændringer i tide.

Læs mere: Energiforsker til Brinkmann: Vi er nødt til at gøre vedvarende energi billigst | Viden | DR

Solceller kan spærre for vindenergi

Flere skal køre elbil, og el fra private solceller skal ud i elsystemet, hvis vi skal udnytte vindenergien bedst muligt.

tirsdag den 20. juni 2017

Norges første nettilsluttede bølgekraftanlæg i drift

Siden 2. juni har Norges første - i øvrigt svenskudviklede - bølgekraftanlæg på 100 kW produceret strøm til det lokale elselskab på landets vestkyst.