fredag den 1. juni 2018

Landvind giver økonomi til mere velfærd - Energy Supply DK

Det er prisværdigt, at Pia Adelsteen, miljøordfører for Dansk Folkeparti, i debatindlægget ”Flyt vindmøllerne ud på havet” begrunder, hvorfor Dansk Folkeparti vil stoppe opførelsen af vindmøller på land til fordel for havvindmøller.

Desværre bygger Pia Adelsteens mening på forkerte antagelser.

Ordføreren modtager øjensynlig mange klager fra naboer til vindmøller. Eller er det mon fra naboer til kommende vindmøller? Fakta er, at ganske få klager over vindmøller, når disse først er kommet op.

Læs mere af kronik af Jens Peter Larsen, Dansk Vindmølleforening: Landvind giver økonomi til mere velfærd - Energy Supply DK:

Flere rekorder i dette års maj måned | Vejret | DR

Maj 2018 er ikke alene den varmeste maj og den mest solrige måned nogenside. Også for produktionen af el fra solceller har slået rekord i den varme forårsmåned.

Aldrig har vi haft en kalendermåned med så meget el fra solceller. Der er produceret 151 GWh og det svarer til årsforbruget for 33.500 husstande eller 25 procent af elforbruget i maj.

Derimod er elproduktionen fra vindmøllerne gået helt i bund. De leverede det sløjeste resultat for en kalendermåned i fire år, - nemlig 632 GWh.

Læs mere: Flere rekorder i dette års maj måned | Vejret | DR:

torsdag den 31. maj 2018

Folketinget nikker ja til 330 meter høje møller - Energy Supply DK

Et flertal i Folketinget har netop stemt for at udbygge Det nationale testcenter i Østerild med to pladser og testcenteret i Høvsøre med to pladser. Her afventer udvidelsen dog en endelig blåstempling af Natura-2000 i EU-Kommissionen.

Læs mere: Folketinget nikker ja til 330 meter høje møller - Energy Supply DK:

European Energy har mange flere MW sol på vej - Energy Supply DK

I sidste uge idriftsætte European Energy sit solcelleanlæg på Læsø. Det var det sidste i rækken af de i alt 70 MW, der er blevet i driftsat i Danmark over de seneste tre uger. Men det stopper ikke her.

Ved Hemmet i Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder European Energy med etableringen af en solcellepark med en kapacitet på 25 MW. Den skal ligge i umiddelbar nærhed af European Energys vindmøllepark Holmen og Holmen 2, som er under udvikling.

I Jammerbugt Kommune har European Energy kig på to jordarealer ved Pandrup. Solcelleparkerne Pandrup 1 og Pandrup 2 kommer til at have en samlet kapacitet på 40 MW.

onsdag den 30. maj 2018

Kystnært havmølleprojekt på vej i høring - Energy Supply DK

Allerede for seks år siden i 2012 lagde energiselskabet European Energy billet ind på at opføre kystnære havmøller i Jammerland Bugt.

Projektet har ikke just mødt hurra-råb og positive tilkendegivelser siden, men nu ser det ud til at projektet kommer et skridt nærmere en realisering.

Læs mere: Kystnært havmølleprojekt på vej i høring - Energy Supply DK: